Doprava

V současné době máme velmi rozsáhlou distribuční síť s více než 1000 obchody ve více než 70 zemích světa. Po mnoho let, a to jak z ekonomických, tak z ekologických důvodů jsme drželi naše využívání letecké dopravy na minimu. Na počátku roku 2009 jsme zjistili, že leteckou dopravou jsme přepravili jen 5 % nákladu, ale těchto 5 % tvořilo 80 % veškerých našich emisí skleníkových plynů.

Později v roce 2009 jsme začali přemýšlet o tom, jak snížit využívání letecké dopravy. Některé země používají pro přepravu svých výrobků letadla, protože v nich udrží své výrobky v chladu. My jsme dali přednot použití chlazených kontejnerů přepravovaných na lodi. Tato akce nám umožnila snížit podíl letecké nákladní dopravy o 2,5 %!
Také jsme začali s vývojem tzv. kombinované přepravy. Kombinace železniční a silniční dopravy zajiš´tuje zásobování našich prodejen v Paříži, severní Francii, Belgii a ve Velké Británii. Díky zásobování našich 34 prodejen v Paříži kombinovanou dopravou jsme snížili emise oxidu uhličitého o více než 60 tun CO2 za rok!

Již dříve, v roce 2008, jsme se rozhodli, že při výběru našich dopravců budeme brát v úvahu mimo jiné také jejich postoj k politice udržitelného rozvoje.

Jaké jsou perspektivy?

Stále hledáme alternativní způsoby dopravy a snažíme se minimalizovat naše emise, které mohou způsobit skleníkový efekt. Do budoucna chceme vytvořit systém logistických kontejnerů, např. plastových beden, namísto použití jednorázových materiálů a kartonů. Budeme se také soustředit na zlepšení plnění všech logistických kontejnerů1. Vznikne studie, která se zaměří na naše dodávky v rámci Evropy, identifikuje místa a výrobky, u kterých bychom si mohli dovolit zasílání celých kontejnerů (krabic, plastových beden) s našimi výrobky.
A konečně, pracujeme na možnosti dodání v městských centrech pomocí elektrickými vozidel.

Celé logistické kontejnery1:
Tato studie se zaměřila na identifikaci dodávek našeho zboží po Evropě, u kterých bychom mohli trvat na úplné naplnění krabic. Naplněné krabice = méně obalového materiálu = lepší využití dopravy = menší emice CO2…