FAQs

Odkud pochází palmový olej, který využívá L´OCCITANE?
Společnost L´OCCITANE je společensky odpovědnou organizací, která se dlouhodobě snaží o minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. L´OCCITANE si je vědoma toho, že farmáři v Asii mají tendence k vysazování palmových hájů na úkor deštných pralesů, které tak pomalu mizí.

L´OCCITANE již před 3 roky začal spolupracovat za podpory Hom&Ter na ambiciózním plánu dodávek palmového oleje z tradičních palmových hájů na území Pobřeží Slonoviny, které jsou pěstovány za podmínek fair trade obchodu. Tento etický a zodpovědný přístup je sice náročnější a dražší, ale účinnější. Ačkoliv bylo velmi složité jej, v občanskou válkou zmítaném Pobřeží Slonoviny, zavést.

V roce 2004 vzniklo sdružení Palm Oil (RSPO), které spojuje majoritní uživatele palmového oleje jako jsou jeho pěstitelé a různé další organizace jako například WWF (World Wide Fund for Nature), pro podporu pěstování palem v zásadách udržitelného rozvoje, respektovaly původní lesy a biologickou rozmanitost celkově. Nedávný rozvoj kanálu RSPO, který zaručuje skvělou návaznost a udržitelnost palmového oleje, přiměl L´OCCITANE k rozhodnutí připojit se k tomuto kanálu, který stále patří k minoritním na trhu a jehož palmový olej momentálně používá k výrobě mýdel.

L´OCCITANE je už dlouhou dobu zapojen do produkce bambuckého másla pod záštitou EFT – Ecocert´s ethical and sustainable certification – a má v úmyslu sledovat tyto dva projekty s cílem zajistit pravidla udržitelného rozvoje, a vyřešit tak na na otázku problematiky palmového oleje.
Co konkrétně dělá L´OCCITANE, aby zajistila dostatečnou produkci klíčových ingrediencí?
Přírodní ingredience jsou srdcem složení výrobků L´OCCITANE a my vyžadujeme nekompromisní a přísné dodržování pravidel týkajících se kvality a prokazatelnosti místa původu. Abychom zachovali dostupnost našich výrobků, vyvíjíme značné úsilí v ochraně určitých vzácných druhů. V roce 2003 L´OCCITANE založila svou první velkorozlohovou plantáž slaměnky na Korsice. Také podporujeme znovuoživení některých zapomenutých rostlin. V roce 2004 sehrála L´OCCITANE důležitou roli v programu na obnovu pěstování mandlovníků v Provence. Podporujeme také tradiční pěstování, zejména levandule, kde docházelo k poklesu. Vývoj pečlivě sledujeme i nadále.
Co znamená udržitelný rozvoj a co tento pojem zahrnuje?
S ohledem na udržitelný rozvoj jdou ruku v ruce zásady naší politiky neustálého zdokonalování našich postupů, zaměřených na dosahování ekonomické a sociální rovnováhy a rovnováhy životního prostředí. Naším záměrem je zejména ochrana životního prostředí, s čímž je spojený výběr našich ingrediencí a ekologických obalů: Naše aktivní ingredience jsou rostlinného původu a kde je to možné, pocházejí z organického zemědělství. Naše obaly jsou vyráběny z recyklovatelných materiálů a v současné době omezujeme použití vnějších obalů (nadbytečné dvojité balení). Náš zájem o životní prostředí lze také vidět v našich neustálých průzkumech, zda způsob naší práce je dodstatečně ohleduplný k životnímu prostředí. Například: 97,5 % našich výrobků je přepravováno po silnicích a mořích a my stále hledáme nové způsoby, jak snížit dopady našich přeprav na životní prostředí (např. kombinací železnice a silnice). Existuje také cestovní plán továrny v Manosque, kdy se více zaměstnanců dohodne a jezdí do práce a z práce jedním autem. Funguje zde také kyvadlový autobus. V současné době vzniká plán na úsporu energie a jeho implementace na všechny naše pracoviště. Jde zejména o snímače pohybu, nízkoenergetické osvětlení, školení zaměstnanců ohledně šetření energiemi. V L´OCCITANE je udržitelný rozvoj také o ekonomické a sociální zodpovědnosti. DODAVATELÉ S každým naším dodavatelem chceme podepsat etický kodex a navázat s ním dlouhodobé vztahy. Někdy to znamená, že s nimi spolupracujeme na konkrétních projektech, například jako se ženami v Burkina Faso, odkud dovážíme naše bambucké máslo. ZAMĚSTNANCI Naši zaměstnanci se mohou stát akcionáři L´OCCITANE díky vstupu L´OCCITANE na burzu. Také sociální dialog je nedílnou součástí uržitelných vztahů (jde o různá neformální setkání, průzkumy spokojenosti zaměstnanců atd.). Existuje také projekt škollky v továrně v Manosque. SPOLEČNOST: Jako největší soukromý zaměstnavatel ve spádové oblasti Manosque, přispívá L'OCCITANE k růstu zaměstnanosti a k integraci znevýhodněných osob (lidé s handicapem, bez kvalifikace atp.). Sociální zodpovědnost ke společnosti jako takové je také vyjádřena skrz projekt Nadace L´OCCITANE zaměřený na osoby s vadami zraku, ženy v chudých zemích a ochranu přírody.
Používá L´OCCITANE pro své výrobky recyklovatelné obaly? Co konkrétně L´OCCITANE podniká pro ochranu životního prostředí?
Náš zájem o životní prostředí nás vedl k využívání recyklovatelných obalů šetrných k životnímu prostředí (karton, sklo, recyklovatelné plasty, hliník) a ke snížení množství vnějších obalů. Snažíme se používat papír a karton z ekologických zdrojů: kraftový papír vzniklý ze stromů kácených při pročišťování lesů, papíry s označením eko, recyklované papíry s chaluhami ze zátoky Venice a recyklovaný papír nebo karton. Také podporujeme naše zákazníky k třídění, čímž můžeme všichni přispět k ochraně našeho přírodního bohatství a snížení počtu skládek a spaloven. Zelené logo na našich výrobcích znamená, že se L´OCCITANE podílí na evropském programu o nakládání s obalovým materiálem a jeho recyklaci.
Ve které zemi rozvíjíte program FAIR TRADE?
Po více než 20 let získáváme naše bambucké máslo z BurkinaFaso v Africe za FAIR TRADE podmínek. Z čehož vyplynulo: - vzniklo partnerství s více než 12 000 ženami - nakupujeme bambucké máslo, které se vyrábí přímo na místě, což je pro tamní ženy finančně výhodnější než pouhý prodej bambuckých jader. V roce 2007 jsme nakoupili přes 330 tun bambuckého másla, což je 75 % bambuckého másla vyráběný v Burkina Faso pro kosmetický průmysl. - poskytujeme 80 % našich objednávek v rámci předběžného financování (podmínky FAIR TRADE požadují 30 %), takže tyto skupiny mají prostředky k zaopatření a nákupu dodávek bambuckých oříšků. Sledujeme výrobu a potřebu spolupráce na pravidelné bázi návštěvami oblasti.
Do jakých programů regionálního rozvoje s místními výrobci/dodavateli je zapojena L´OCCITANE?
Již více než 30 let podporujeme místní tradiční výrobní metody a dodávky nakupujeme přímo od místních výrobců: sdružení v Haute-Provence pro A.O.C. (A.O.P.) levandulový esenciální olej, olejová továrna v Gard na mandlový olej, továrna pro A.O.C. organický olivový olej z Haute-Provence a destilační přístroj na Korsice pro slaměnkový esenciální olej. A.O.C. označení místa původu je užíváno pro výrobky, které jsou specifické pro konkrétní region nebo místo a jehož kvalita a vlastnosti jsou výrazně určeny touto geografickou polohou. To vzniká kombinací výrobních metod a teritoria a samozřejmě přispěním lidského know-how.
Proč je na výrobcích L´OCCITANE Braillovo písmo?
Podnikáme řadu kroků k pomoci osobám s vadami zraku, což zahrnuje: - použití Braillova písma na našich výrobcích již od roku 1996, takže osoby s vadami zraku mají dostatek informací a v angličtině, čímž je zasaženo nejvíce konečných zákazníků s vadou zraku - vytvoření asociace Provence dans tous les sens (Všechny smysly Provence) zaměstnanci L´OCCITANE, která představuje dětem s poruchami zraku svět tvorby vůní - naše finanční pomoc nadaci ORBIS (www.orbis.org), mezinárodní nevládní organizaci, která bojuje proti slepotě v rozvíjejících se zemích školením, prevencí a péčí.
Testují se výrobky L´OCCITANE na zvířatech?
Již od samého vzniku společnosti L´OCCITANE v roce 1976 jsme se rozhodli netestovat naše výrobky na zvířatech. Jako reakce na tento přístup nikdy neužíváme výrobky živočišného původu s výjimkou včelích produktů (med, mateří kašička, propolis) a byli jsme první, kdo tento závazek uvedl také na svých výrobcích. Používáme a podporujeme rozvoj alternativních metod testování pro nás i naše dodavatele. Surové materiály, které používáme v našich výrobcích nejsou testovány na zvířatech a stejně tak ani hlavní ingredience ne (esenciální oleje, bambucké máslo, med atd.). L´OCCITANE podepsala mezinárodní dohodu s One Voice (http://www.one-voice.fr/fr/page/label-one-voice). Tato dohoda potvrzuje závazek proti používání zvířecího testování pro finální výrobky a závazek používání starých známých ingrediencí, nebo nových ingrediencí, které byly testovány jinými, alternativními metodami, než na zvířatech. Abychom ještě více posílili tento závazek, stala se L´OCCITANE členem PETA sdružujícím 600 společností, které se zavázaly netestovat své výrobky na zvířatech.
Jsou výrobky péče o pleť od L´OCCITANE účinné?
Ano. Investujeme do výzkumu a testů účinnosti našich aktivních ingrediencí. Výsledky těchto výzkumů jsou patentovány. Hodnotíme účinnost našich receptur pomocí in vitro testů a testů na dobrovolnících, to se samozřejmě týká také receptur výrobků péče o pleť.
Jak získáváte esenciální oleje a výtažky?
Naše esenciální oleje se získávají parní destilací rostlin (stonků, květů, kořenů, kůry atd.). Během destilačního procesu prochází pára rostlinným materiálem a jakmile je ochlazena, uvolní se esenciální olej a květinová voda (také známá jako hydrolát, nebo hydrosol). Naše výtažky se získávají různými extrakčními metodami zpracování rostlin (macerací, spařováním atd.) podle toho, jakou požadujeme konzistenci.
Z čeho jsou tvořeny vaše vůně?
Naše vůně pocházejí ze srdce přírodních esencí a podléhají omezením ohledně syntetických součástí (jmenovitě ftalátů) a alergenů.
Co přesně je organická ingredience?
Organická ingredience je taková, která vznikla v organickém zemědělství a která musí podle legislativy EU z roku 1991 splňovat určitá základní kritéria: - Respektování ekosystému - Nepoužívání chemických hnojiv, pesticidů ani syntetických herbicidů - Nepoužívání geneticky modifikovaných organizmů (GMO) - Povinné kontroly certifikačním orgánem - Prokazatelnost místa původu rostliny až k místu, kde byla vypěstována bez ohledu na místo výroby
Jaká jsou procenta organických ingrediencí obsažených ve vašcih kosmetických výrobcích?
Organický kosmetický výrobek musí splňovat přísné normy definované Evropskou unií a celosvětovými certifikačními agenturami jako je Ecocert, BDIH, USDA, Soil Association, Nature et Progrès a další. Organické výrobky L´OCCITANE splňují normy Ecocertu dodržujíc seznam povolených ingrediencí a dle standardů Ecocertu: - minimálně 95 % všech ingrediencí je přírodního původu - minimálně 95 % všech rostlinných ingrediencí je organického původu - minimálně 10 % všech ingrediencí pochází z organického zemědělství.
Jaký je rozdíl mezi organickým a přírodním? Co přesně znamená organický kosmetický výrobek?
Kosmetické ingredience přírodního původu pochází z přírody a ne z chemických procesů. Organické kosmetické výrobky musí splňovat přísnější normy, než ty, které platí pro běžné kosmetické výrobky. Tyto normy jsou zárukou respektování životního prostředí v celém výrobním řetězci, respekt spotřebitelů a důraz na přírodní ingredience nejvyšší ekologické kvality. Naše organické kosmetické výrobky jsou v souladu se specifikacemi Ecocert a nesou označení BIO, které stvrzuje dodržení nejvyšších standardů kvality kosmetických výrobků z přírodních ingrediencí. Ecocert je nezávislým certifikačním orgánem, který vypracoval seznam povolených přísad, a trvá na: - minimálně 95 % všech ingrediencí je přírodního původu - minimálně 95 % všech rostlinných ingrediencí je organického původu - minimálně 10 % všech ingrediencí pochází z organického zemědělství. nejsou povoleny syntetické vůně, syvtetická barviva, silikony a minerální oleje. Je povoleno pouze několik určitých syntetických ingrediencí, pokud pro ně neexistuje žádná přírodní alternativa.
Proč nejsou všechny výrobky L´OCCITANE organické?
Náš přístup k organickým kosmetickým výrobkům je realistický. Rádi bychom rozšířili nabídku ve spolupráci s Ecocertem a zároveň byli schopní překonat existující omezení: - nízká dostupnost zdrojů z organického zemědělství, - schopnost vyrábět organickou kosmetiku se stejnými vlastnostmi a potěšením všech smyslů - vytvoření účinných receptur. Celý sortiment je založen na dodržování vysokých standardů co se týká účinnosti, kvality a bezpečnosti.
Jsou organické výrobky hypoalergenní?
Organické kosmetické výrobky často obsahují určité množství potenciálních alergenů, zejména díky vysoké koncentraci esenciálních olejů a květinových vod. Tím nemůžou být všechny označeny jako hypoalergenní.
Jsou organické výrobky více vhodné pro citlivou pleť?
Organickékosmetické výrobky často obsahují určité množství totenciálních alergenů, zejména díky vysoké koncentraci esenciálních olejů a květinových vod. Důsledkem toho nejsou vhodné pro jakoukoli pleť.
Jaké je procento přírodních ingrediencí ve výrobcích L´OCCITANE?
Některé naše výrobky využívají 100 % ingrediencí přírodního původu (Regenerační koncentrát se slaměnkovým esenciálním olejem, bambucké máslo, Balzám Mom & Baby atd.). Většina našich výrobků obsahuje kolem 90 % přírodních ingrediencí nebo ingrediencí přírodního původu. Naše ingredience přírodního původu jsou na většině našich obal§ označovány dvěma hvězdičkami ** v části Ingredients.
Jak může být výrobek prohlášen za přírodní, když obsahuje syntetické ingredience?
Vždy se snažíme používat přírodní, vysledovatelné, vysoce kvalitní ingredience (A.O.C. prokazatelné místo původu, organické zemědělství atd.), které odebíráme od místních farmářů nebo z programů udržitelného rozvoje. Aby však bylo možné vytvořit kosmetický výrobek, který poskytuje nejvyšší úroveň bezpečnosti a je účinný, je nutné použít určité syntetické látky (vždy však s nejvyšší opatrností), pokud neexistuje jejich spolehlivá a účinná přírodní alternativa.
Může existovat kosmetický výrobek bez konzervantů? Pokud ano, jak je zajištěna životnost a čistota?
Konzervanty jsou látky, které brání mikrobům v kontaminaci kosmetických výrobků. Výrobky, které neobsahují vodu, jako jsou například 100% čisté bambucké máslo nebo Balzám Mom & Baby, nepotřebují žádné konzervanty. Výrobky, které však vodu obsahují, konzervanty potřebují, jinak by nemohly být používány za normálních podmínek (vystaveny v koupelně každodennímu kontaktu s rukama při nanášení, atd.).
Co jsou parabeny?
Parabeny jsou konzervanty. V L'OCCITANE jsme vždy parabeny používali ve velmi nízkých dávkách (mezi 0,3 % a 0,5 %) ve spojení s aktivními esenciálními oleji, aby se zabránilo šíření bakterií. Mezinárodní legislativa povoluje maximální výši 0,8 %. Jako společnost, která však dbá na opatrnost, jsme nahradili parabeny, kdekoli to bylo možné jinými konzervanty, jejichž toxikologická rizika byla plně prozkoumána. Od roku 2005 již byla receptura většiny našich nových výrobků vytvořena bez parabenů. Dnes se pyšníme více než 90 % našich výrobků bez parabenů.
Jaký je váš přístup k parabenům a konzervantům?
Konzervanty jsou látky, které brání mikrobům v kontaminaci kosmetických výrobků. Všechny výrobky však konzervanty potřebují, jinak by nemohly být používány za normálních podmínek (vystaveny v koupelně každodennímu kontaktu s rukama při nanášení, atd.). Vždycky jsme postupovali s opatrností a používali konzervanty v dávkách nižších, než jsou povolené právními předpisy ve všech zemích. Kdekoli to bylo možné, nahradili jsme je v našich recepturách esenciálními oleji s antimikrobiálními vlastnosti. V současné době jsou parabeny a jejich obsah velmi sledovány. To díky studii uskutečněné v Británii odhalující možnou souvislost mezi rakovinou a parabeny. S ohledem na toto téma, sledujeme nejnovější studie a postoj světových orgánů odpovědných za kosmetické předpisy. Jako společnost, která dbá na opatrnost, jsme nahradili parabeny všude, kde to bylo možné jinými ochrannými prostředky, jejichž toxikologická rizika byla plně prozkoumána.
Jsou výrobky L´OCCITANE bezpečné pro pleť?
Abychom zajistili, že naši zákazníci budou používat naše výrobky v jejich nejlepším stavu, označujeme výrobky pro citlivou pleť, tedy výrobky pro děti nebo organické výrobky, datem expirace. Na ostatní výrobky platí trvanlivost 30 měsíců a symbol PAO (otevřená dóza s číslem uvnitř) označuje počet měsíců, během kterých by měl být výrobek, skladovaný v běžných podmínkách, po otevření spotřebován, aniž by ztratil cokoli ze své účinnosti. Tetno symbol uvádíme na všech výrobcích, kde hrozí riziko zkažení (EDT, vzorky atd.).
Jak dlouhou trvanlivost mají výrobky L´OCCITANE?
Abychom zajistili, že naši zákazníci budou používat naše výrobky v jejich nejlepším stavu, označujeme výrobky pro citlivou pleť, tedy výrobky pro děti nebo organické výrobky, datem expirace. Na ostatní výrobky platí trvanlivost 30 měsíců a symbol PAO (otevřená dóza s číslem uvnitř) označuje počet měsíců, během kterých by měl být výrobek, skladovaný v běžných podmínkách, po otevření spotřebován, aniž by ztratil cokoli ze své účinnosti. Tetno symbol uvádíme na všech výrobcích, kde hrozí riziko zkažení (EDT, vzorky atd.).
Můžu výrobky skladovat v lednici?
Ano, určitě můžete výrobky L´OCCITANE skladovat v lednici, vydrží vám pak ještě déle. Kromě toho chlad kosmetického výrobku zlepšuje mikrocirkulaci pleti, čímž se zvýší účinnost aktivních ingrediencí a vy uvidíte okamžitý efekt. Některé výrobky však obsahují rostlinné vosky nebo oleje, které mohou se zakalit při teplotách nižších než 10°C. Při pokojové teplotě se však tyto opět vrátí do původního stavu a vlastnosti jejich receptury zůstanou zachovány.
Proč se mi některé výrobky zakalily?
Některé výrobky obsahují vysokou koncentraci rostlinných vosků a olejů a můžou se zakalit při teplotě pod 10°C. Znovu se však vrátí do původního stavu při pokojové teplotě a vlastnosti jejich receptury zůstanou zachovány.
Co znamená hypoalergenní? Jsou výrobky L´OCCITANE hypoalergenní?
Výrobek je nazýván hypoalergenním, pokud byl vytvořen tak, aby minimalizoval riziko alergických reakcí. To se týká například naší řady Bambucké máslo a některých dalších výrobků jako je Balzám Mom & Baby.
Jsou výrobky L´OCCITANE veganské?
Ano, protože nepoužíváme žádné ingredience ani výrobky zvířecího původu. Jedinou výjimkou jsou včelí produkty, jako je med nebo mateří kašička.
Je organické bambucké máslo čisté?
Naše bambucké máslo prochází fyzickým filtračním procesem, který vyhovuje požadavkům standardů Ecocert, máslo čistí, a zároveň uchovává všechny jeho výjimečné vlastnosti.
Proč některé výrobky péče o pleť obsahují minerální sluneční filtry?
Již několik let L'OCCITANE provádí výzkumy s použitím minerální ochrany proti slunečnímu záření namísto té chemické. Cílem je zajistit účinnou ochranu proti slunci, snižující riziko alergických reakcí a nalezení co nejbezpečnějšího řešení. Minerální filtry vytváří na povrchu kůže neviditelný štít, který odráží nepříznivé škodlivé sluneční paprsky, avšak kůže může volně dýchat. Tímto fyzickým odklonem slunečních paprsků je poskytnuta ochrana před sluncem. Narozdíl od toho chemické filtry sluneční paprsky pohlcují. Hlavními výhodami minerální ochrany proti slunečnímu záření jsou: - stabilita (nereaktivní pigmenty zaručují ochranu, která se v průběhu času nesnižuje) - optimální kožní tolerance - okamžitá ochrana při aplikaci na kůži.
Jaký je rozdíl mezi sodium laureth sulfátem a sodium lauryl sulfátem? Proč se tyto ingredience používají, když jsou považovány za nebezpečné?
SLES (Sodium Lauryl Ether Sulfate nebo Sodium Laureth Sulfate) Ethoxylované sloučeniny samy o sobě nejsou nebezpečné. Jejich kontroverze se odvíjí od procesu, který je využíván při jejich výrobě a který zahrnuje vysoce reaktivní plyn etylenoxid. Avšak tím, že kontrolujeme všechny procesy až po fázi čištění, jsou stopy této zprostředkující látky (ethylenoxidu) v hotovém výrobku vyloučeny. Ethoxylace lze získat jemnější činidla, než díky jejich identická neethoxylátové verzi. SLS (Sodium Lauryl Sulfate) Pokud je SLS použit samostatně na kůži, může tento vysoce povrchově aktivní detergent mít vysoušecí a dráždivý účinek. Nicméně naše sprchové gely a šampony jsou vytvořené pomocí sofistikovaných receptur a zahrnují několik typů pěnidel, včetně TEA Lauryl Sulfate, což je další forma Lauryl sulfátu. Tato kombinace s jinými jemnými povrchovými aktivními látky činí tyto výrobky šetrnější pro pokožku a vlasy.
Obsahují deodoranty L´OCCITANE hliníkové soli?
L'OCCITANE používá hliníkové soli a esenciální oleje ve dvou svých roll-on deodorantech - v řadě Aromachologie a v řadě pro muže L'Occitan. Nedávná studie, vypracovaná skupinou onkologů (publikovaná v září 2008 ve věstníku Bulletin du Cancer journal) vyvrátila hypotézu, která vyvstala v posledních letech o vztahu mezi hlinitými solemi v deodorantech a výskytem rakoviny prsu. L´OCCITANE však chápe obavy některých zákazníků a v její nabídce naleznete také alternativy bez obsahu hliníkových solí. Jsou to například Deodorant Eau des Baux, Deodorant Verdon, Deodorant Verbena či Přírodní deodorant - krystal, který je vyroben z přírodního, chemicky nereaktivního prášku. Přírodní deodorant - krystal od L´OCCITANE je 100% kamenec a působí jako přírodní deodorant díky svým stahujícím a čistícím vlastnostem.
Co je to kamenec?
Kamenec je přírodní krystalický prášek získaný z oxidu hlinitého a kamencové břidlice, což je hydroxid hlinitý. Oba jsou chemicky neutrální (tzn. nereaktivní), takže neexistuje riziko, že kamenec bude uvolňovat tolik obávaný hliník. Přírodní deodorant - krystal od L´OCCITANE je 100% kamenec a působí jako přírodní deodorant díky svým stahujícím a čistícím vlastnostem.
Proč přestáváte prodávat některé výrobky?
Již od svého založení se L'OCCITANE snaží nabízet svým zákazníkům ty nejlepší výrobky co se týká inovací, účinnosti a přírodních ingrediencí. Věrna těmto třem hodnotám, které vychází z přístupu neustálého zdokonalování, uvádí L´OCCITANE na trh mnoho nových výrobků a snaží se vždy potěšit všechny smysly a zároveň vytvářet účinné a funkční výrobky. Aby však bylo možné inovovat a zavádět nové výrobky, musíme se někdy bohužel vzdát některých výrobků stávajících, které jsou ve velké oblibě. Tato rozhodnutí nejsou jednoduchá, a proto se snažíme co nejčastěji nahradit tyto starší výrobky novými výrobky s podobnými vlastnostmi.
Kdy se mají začít používat krémy proti vráskám?
Ve věku 25 let začíná pleť slábnout. V tomto věku doporučujeme začít s preventivní péčí proti vráskám. Výrobky z řady Slaměnka jsou speciálně vyvinuty pro tento účel. Obsahují jedinečnou kombinaci aktivních ingrediencí, které podtrhují krásu vaší pleti a zároveň poskytují účinnou ochranu proti prvním známkám stárnutí.
Je důležitá zvláštní péče okolo očí?
Pleť kolem očí je jemnější, více křehká a vrásky se objevují dříve než na zbytku obličeje. Proto je dobré používat kosmetické výrobké, které byly speciálně vyvinuty pro oční okolí. Je to například DIVINE - oční péče, Slaměnkový oční krém nebo Výživný oční krém s bambuckým máslem. Tyto výrobky jsou bez vůně a barviv a jsou testovány oftalmologem.
Je opravdu tak důležité používat noční krém?
Noc je perfektní doba pro péči o pleť. Během dne je totiž vaše pleť v obranném módu, je vystavena mnoha nepříznivým podmínkám (znečištění vzduchu, smog, kouř, UV záření, změny teplot, klimatizace). V noci je však naopak uvolněná a schopná přijímat pozitivní účinky kosmetických výrobků pro její krásu.
Jaké výrobky jsou doporučovány pro těhotné ženy?
Během těhotenství je pleť sušší než obvykle a obrovský mechanický tlak vede v 60 % až 80 % případů ke vzniku strií. Abyste udržela pokožku hladkou a vyvarovala se vzniku strií, je důležité používat výrobky vyživující a zpevňující, které dodají pokožce tolik potřebnou výživu. V tomto případě je perfektní Balzám Mom & Baby s bambuckým máslem nebo Zpevňující tělový olej z řady Mandle. Výrobky, které obsahují čisté esenciální oleje nebo vysokou koncentraci máty, kafru či eukalyptu nejsou v těhotenství doporučovány. Pokud výrobek není vhodné používat v těhotenství, naleznete na etiketě varování.
Které výrobky jsou doporučovány pro ženy, které kojí?
Pokožka poprsí vyžaduje denní péči, aby byla stále vyživená, proto doporučujeme používat Balzám Mom & Baby z řady Bambucké máslo. Výrobek nenanášejte těsně před kojením a nenanášejte ho ani přímo na bradavku či dvorec. Co se týká výrobků s obsahem esenciálních olejů, doporučení a varování platí stejná jako pro těhotné ženy. Tedy výrobky, které obsahují čisté esenciální oleje nebo vysokou koncentraci máty, kafru či eukalyptu nejsou doporučovány. Pokud výrobek není vhodné používat v těhotenství, naleznete na etiketě varování.
Jaké výrobky jsou vhodné pro dětskou pokožku?
Výrobky řady Mom &Baby s bambuckým máslem jsou ideální na ochranu a výživu křehké dětské pokožky, která je velmi křehká a citlivá. Upozornění, že některé naše výrobky nejsou vhodné pro děti naleznete ma etiketě takových výrobků. Příkladem mohou být výrobky s esenciálními oleji.
Mohou výrobky L´OCCITANE používat také muži?
L´OCCITANE vyvinula řadu výrobků, které jsou speciálně upraveny pro mužskou pleť a její specifické potřeby: řada Cade s výtažky z jalovce. Výrobky této řady mohou být samozřejmě kombinovány s dalšími výrobky L´OCCITANE. Všechny tyto výrobky jsou vhodné pro jakýkoli typ pleti, dokonce i pro citlivou. Další pánskou řadou je pak řada Verdon, více info viz Naše ingredience nebo v našich značkových obchodech s vyškoleným personálem.
Mám citlivou pleť. Které výrobky mohu použít?
Doporučujeme řadu Bambucké máslo, která zahrnuje kompletní sortiment výrobků péče o pleť (krém, maska, čistící voda atd.). Pleť je vyživená a zklidněná. Vhodnou volbou může být také řada Slaměnka, avšak pro více informací neváhejte navštívit naše značkové obchody s vyškoleným personálem.
Jsou parfémované svíčky od L´OCCITANE bezpečné?
Ano, jsou. Detailní informace a varování jsou uvedeny na obalu. Při jejich dodržení je můžete používat snadno a bezpečně. Výrobky pro domov se nedávno objevily ve zprávách kvůli obavám z rizik, které přináší jejich pálení. S tímto na mysli L´OCCITANE vytvořila projekt ve spolupráci s dalšími společnostmi v regionu, které se zabývají výrobky pro domov a také parfuméry a univerzitními laboratořemi. Jejich vzájemná spolupráce by měla vyústit ve vytvoření mezinárodních standardů ohledně kouře pocházejícího z těchto výrobků.
Co znamená symbol používaný na výrobcích pro domov?
Ve shodě s evropskými regulemi o výrobcích pro domov se symbol ohně užívá na výrobcích, které nesmí být vystaveny blízko zdrojům tepla. Symbol je vyvýšen, takže osoby slepé nebo s vadami zraku jsou také varovány.
Co znamená trojúhelník na etiketě výrobků pro domov?
Stejně jako symbol ohně tento trojúhelník s hmatatelnými kraji informuje slepé osoby a osoby s vadami zraku, že musí dávat pozor během užívání výrobku. Je to opakující se informace k té, která je uvedena na obale ještě v Braillově písmu.
Proč etikety na kosmetických výrobcích neobsahují stejné piktogramy a pokyny jako etikety na výrobcích pro domov?
Výrobky pro domov a kosmetické výrobky se neřídí stejnými regulemi. Jelikož jsou tyto používány k jiným účelům, mají různé požadavky na etikety.
Jsou výrobky L´OCCITANE testovány na zvířatech?
L'OCCITANE nikdy netestovala své výrobky na zvířatech a dbá na to, aby ani použité suroviny nebyly testovány na zvířatech v žádném stadiu výroby.
L'OCCITANE již dlouho usiluje o potlačení pokusů na zvířatech v kosmetickém průmyslu a spolupracuje s asociacemi One Voice a PETA. Byla jednou z prvních společností, která byla přijata Britskou unií pro zrušení vivisekce (BUAV) v roce 1997.
Čína testuje kosmetické výrobky, které mají být prodávány na čínském trhu, s cílem zajistit bezpečnost spotřebitelů. Tyto testy jsou prováděny externími laboratořemi přímo v Číně. V prosinci 2011 se BUAV rozhodla odejmout svou akreditaci všem společnostem působících v Číně. Organizace PETA učinila stejný krok v roce 2012.
Od prosince 2010 se L'OCCITANE pravidelně schází se zástupci čínských orgánů. V únoru 2011 se společnost zúčastnila jednání v Pekingu společně s BUAV a čínskými orgány, jehož cílem bylo implementovat alternativní testy bez využití zvířat.
L'OCCITANE se zasazuje o zrušení testování kosmetických výrobků na zvířatech po celém světě a tím, že spolupracuje s čínskými úřady a podporuje své výrobky, které nejsou testovány na zvířatech při žádném stupni své výroby L´OCCITANE věří, že se jí podaří prosadit odstranění pokusů na zvířatech v kosmetickém průmyslu po celém světě.
L'OCCITANE i nadále pracuje po boku BUAV jako jedna z hlavních kosmetických značek. Tato skupina pracuje s evropskými a čínskými organizacemi s cílem podpořit alternativní testovací metody. Poslední setkání se konalo v květnu 2012 a další setkání budou následovat. Čínské úřady nedávno spustily nový program pro zkoumání alternativních testů. Společnost L'OCCITANE se i nadále bude aktivně podílet na vyjednávání, aby se alternativy testování mohly spustit co nejdříve.