Naše politika obalů

Základní funkce obalů (ochrana, informace, distribuce, dárkové balení) nemusí být nutně slučitelné s ochranou životního prostředí. L´OCCITANE se rozhodla dodržovat jasná pravidla s cílem postupně a neustále snižovat dopad svých obalů na životní prostředí. Zvolili jsme proto přístup ekologických obalů, při němž používáme všech prostředků, které máme k dispozici. Začíná to již výběrem materiálů, které jsou pro životní prostředí nejméně ohrožující nebo jsou již recyklované. Používané zdroje, které jsou obnovitelné nebo které pocházejí z udržitelně obhospodařovaných lesů. Vytváříme co nejsnáze recyklovatelné obaly, a zároveň optimalizujeme metody třídění odpadu a v co nejširší míře využíváme recyklačních sítí, které již existují v některých zemích, kde se L´OCCITANE nachází. Toto vše je detailně zpracováno ve stanovách Eco-Design společnosti L´OCCITANE.

Nyní přestáváme používat vnější obaly všude, kde je to možné, redukujeme váhu prvotních obalů a hodnotíme dopad každého nového výrobku na životní prostředí od jeho úvodní koncepce přes jeho vývoj: toto je určující faktor pro uvedení nových výrobků L´OCCITANE na trh.

 Zároveň však dbáme na to, aby naše obaly potěšily všechny smysly a podněcovaly touhu dávat dárky, vlastnit něco krásného a objevovat naše výrobky. Se svými jasnými, jednoduchými a tradičními designy zůstávají výrobky L'OCCITANE vryty do naší paměti. Mohou být čteny pomocí dotyku díky Braillovu písmu, jejich modernost vychází z nápadité grafiky inspirované Olivierem Baussanem a jsou vždy používány s radostí. »