Pravidla a podmínky

Pravidla a podmínky Soutěže nejoriginálnějších hodnocení L’Occitane Au Brésil

 


1.      Základní ustanovení
1.1.    „Soutěž nejoriginálnějších hodnocení L’Occitane Au Brésil“ (dále též jen „Soutěž“) je zábavně-kreativní marketingová soutěž.
1.2.    Soutěž se řídí těmito pravidly a dále zejména § 845 a následujícími občanského zákoníku. Soutěž není spotřebitelskou ani jinou loterií ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, neboť její výherce není určován slosováním ani jiným náhodným výběrem.
1.3.    Organizátorem Soutěže je L'OCCITANE Central Europe s.r.o. se sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní 370/4, PSČ 18600, IČO 27113175, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 97207 (dále též jen „Organizátor“).
 
2.      Průběh Soutěže
2.1.    Soutěž probíhá v době od 5.6.2014 do 22.6.2014 na internetových stránkách http://www.loccitane.cz (dále jen „stránky“).
2.2.    Vyhodnocení soutěže proběhne v termínu od 23.6.2014 do 29.6.2014
2.3.    Organizátor je oprávněn plnit povinnosti vyplývající pro něj z těchto pravidel i dříve než ve lhůtách uvedených v odst. 2.1 těchto pravidel.
 
3.      Účast v Soutěži
3.1.    Účast v Soutěži je dobrovolná a zdarma
3.2.    Vyloučena je účast v Soutěži prostřednictvím zástupce.
3.3.    Účastník soutěže musí být dospělá osoba s trvalým pobytem v České Republice. A musí mít účet na http://www.loccitane.cz
3.4.    Pokud účastník soutěže nemá účet na hhtp://www.loccitane.cz, je nutné si účet zřídit, aby se mohl účastnit soutěže v souladu s jejími podmínkami.
3.5.    Soutěž není určena pro zaměstnance společnosti pořadatele, L'Occitane CE s.r.o. a jejich rodinným příslušníkům. Rodinní příslušníci jsou definováni jako: rodiče, děti, sourozenci, manželé.
3.6.    Podmínkou účasti v Soutěži je sepsání hodnocení výrobku řad Jenipapo nebo Vitória-Régia v termínu od 5.6.2014 do 22.6.2014
 
4.      Výherce a Výhry
4.1.    Výhercem Soutěže se stane jeden (1) Účastník, jehož hodnocení výrobku vyhodnotí komise určená Organizátorem jako zajímavé a originální.
4.2.    Výhry v soutěži zajišťuje L'Occitane CE s.r.o.
4.3.    Výhrou v soutěži je balíček kosmetiky z řady Vitória-Régia od L’Occitane au Brésil. Baliček obsahuje: Kolínskou vodu 100ml, Tělové mléko 250 ml a Krém na ruce 30 ml.
4.4.    Organizátor informuje výherce o jeho výhře do 3 pracovních dní prostřednictvím emailové zprávy na emailovou adresu poskytnutou zaregistrovaným. Organizátor sdělí výherci jakým způsobem a kdy bude výhra předána. Výherce se musí s organizátorem spojit do 7 kalendářních dní od obdržení zprávy o své výhře. Organizátor si vyhrazuje právo ověřit si správnost osobních údajů poskytnutých vítězem soutěže.
4.5.    Cenu nelze směnit za hotovost nebo za jakoukoliv jinou cenu.
4.6.    Cena může být předána pouze vítězi, který byl vybrán.
4.7.    Pokud vítěz nesplňuje podmínky stanovené v bodech 1.3, 1.4 pravidel, ztrácí účastník právo na výhru.
4.8.    Jména vítězů budou uveřejněna po ukončení soutěže na internetových stránkách http://www.loccitane.cz