Prokazatelnost místa původu

Prokazatelnost místa původu

  • Již více než 30 let L´OCCITANE podporuje lokální výrobce používající tradiční výrobní postupy. Pomáháme jim zvýšit hodnotu jejich produkce získáním označení A.O.C. - kontrolované místo původu, či získáním certifikace "organická"…
  • Dotáhli jsme k dokonalosti management kvality a prokazatelnost místa původu přírodních ingrediencí, které používáme napříč celým výrobním procesem, od setby až po destilaci.
  • Ochrana rostlinných kultur, které jsou v ohrožení, je další z našich priorit. Pokud se rostlina využívá příliš, odebíráme ji z obdělávané půdy, místo abychom ji sklízeli z jejího přirozeného místa výskytu, volně rostoucí, avšak náchylnou k vymizení.
  • Úzce spolupracujeme s úřady pro farmaření a regionálními přírodními parky na obnově zapomenutých rostlinných kultur, což je například případ mandlovníku v Provence.
  • Jakmile je bezpečné ingredienci sklízet, naše výzkumná a vývojová laboratoř testuje účinnost jejích aktivních výtažků.
  • Politika L´OCCITANE dává prioritu udržitelnému rozvoji s důrazem na lidskou stránku a na přírodu.