Respekt

V L´OCCITANE jsme se zavázali k omezení dopadu všech našich činností a výroby na životní prostředí, abychom tak zajistili společenský blahobyt pro naše zákazníky a zaměstnance, ale také k podpoře případů blízkých našim srdcím, kdekoli je to možné.

Vždy vytváříme obaly k našim výrobkům tak, aby byly co nejvíce šetrné k životnímu prostředí. Pro výrobu našich obalů a tištěných materiálů získáváme papír a karton z udržitelně obhospodařovaných lesů a jsou vždy běleny bez použití chloru. Omezujeme použití vnějších obalů a neustále pracujeme na optimalizaci recyklovatelnosti našich obalů využitím vhodných materiálů. Použitím Braillova písma na obalech se snažíme zpřístupnit naše výrobky také osobám s vadami zraku.
Díky společnosti jako takové i Nadaci L´OCCITANE pokračujeme v našich snahách, takže můžeme rozvíjet tyto závazky dokonce ještě dál.