Továrna

Naše nedávné činnosti

Zaměřujíc se na úspory energie a nakládání s odpady, jsme v nedvné době podnikli mnoho akcí, a to ještě předtím, než vzniklo oddělení sociální zodpovědnosti firmy.

Odpad třídíme již od roku 2002, a zároveň se snažíme snížit potřebu využívat skládek odpadu. V letech 2007 a ​​2008 jsme zvýšili počet třídících linek ve výrobě z na 13. V roce 2009 dosáhlo rozdělení odpadů těchto hodnot:
- 61 % recyklovaných odpadů (oproti 39 % v roce 2003)
- 29 % spalovaného odpadu (oproti 20 % v roce 2003)
- 10 % spálených odpadů (oproti 51 % v roce 2003)
 

Nadále doufáme v neustálé zlepšování tohoto skvělého výsledku. L'OCCITANE používá jasné značení ohledně třídění, a to jak v továrnách, tak na workshopech a školeních. Stále hledáme více a více šetrné obalové materiály. Například, místo pěny, kterou jsme používali k vyplnění krabic určených pro přepravu, jsme zavedli ekologičtější řešení, plisovaný papír.

Od roku 2008 až do současnosti propagujeme mezi zaměstnanci politiku šetření energie. Navrhli jsme speciální samolepky s touto tématikou a vylepili je v kancelářích L'OCCITANE a také v továrně. Abychom zjistili, jak je energie v rámci společnosti využívána, zavedli jsme každoměsíční energetický audit na našich pracovištích, abychom měli jistotu, že pokyny jsou dodržovány a zároveň si jsou zaměstnanci vědomi ekologických činností, které by mohli zavěst do své každodenní rutiny.

Využíváme energeticky úsporná zařízení a měsíční ukazatele, instalovali jsme energeticky úsporné detektory pohybu a elektrických zařízení. Měsíční záznamy spotřeby plynu, elektřiny a vody se měří od roku 2008. L'OCCITANE je nyní vybavena 100% energeticky úspornými žárovkami a detektory pohybu ve všech společných prostorách továrny v Manosque (chodby, sociální zařízení a šatny).

Obnovitelné zdroje energie se začaly využívat v roce 2008 prostřednictvím slunečních panelů k ohřívání vody.
V roce 2009 jsme pořídili nový solární kotel, který zásobuje všechny toalety v nové přístavbě továrny teplou vodou. Kromě toho může elektřina vyrobená ve všech nově instalovaných fotovoltaických kotlích pokrýt až 70 % spotřeby budovy.
Autonomní systém, který detekuje přítomnost osob, přízpůsobuje intenzitu osvětlení s ohledem na přírodní světlo za použití nízkoenergetických žárovek.


Jaké jsou perspektivy?

Pokud jde o další projekty vytváření infrastruktury, budeme vždy brát v úvahu všechny aspekty udržitelného rozvoje, a přemýšlet o neustálém zdokonalování. Voda je také vzácným zdrojem a musíme hledat způsoby, jak ji využívat střídmě, napříkla v továrně při čištění strojů.
Několik studií se také zabývá způsoby, jak ušetřit energii ještě víc (energetické bilance, izolace, venkovní osvětlení, atd.), což nám pomůže dál snižovat dopady našich činností na životní prostředí.