Udržitelný rozvoj

 
Udržitelný rozvoj

Snažíme se snižovat dopad veškerých našich činností na životní prostředí - od vzniku samotných složení výrobk...
 
Složení výrobků

L'OCCITANE přijala následující kroky, aby zajistila snížení dopadu své činnosti na životní prostředí:• Žádn&eac...
 
Obalový materiál

L’OCCITANE má své vlastní zásady eko-designu pro politiku obalů se čtyřmi hlavními body:• Snížit: hmotnost obalového ma...
 
Výroba

Omezování dopadů výroby v našich továrnách je jednou z priorit politiky životního prostředí L’OCCITANE se třemi hlavn...
 
Zaměstnanci

Více než 1000 lidí pracuje v našich továrnách. Všichni jsou plně zapojeni a pravidelně školeni pro iniciativu snížení...
 
Logistika

Vyhodnocení naší uhlíkové stopy (emisí oxidu uhličiého), provedené v roce 2011, nám umožnilo určit oblasti, kter&eac...
 
Obchody

L’OCCITANE se zaručuje, že všechny materiály - barviva, vápno, minerály nebo řezivo z lesů se zásadmi udržitelného obhospodařov&aac...