Výrobky/Ekologické obaly

Jak je již známo, využíváme v našich recepturách ingredience šetrné k životnímu prostředí a omezujeme použití syntetických molekul. Kromě toho se snažíme omezit naši spotřebu omezených zdrojů, například tím, že přestáváme používat nadbytečné vnější obaly. Přitom však dbáme na to, aby byly zajištěny základní funkce obalů, tedy ochrana výrobků, jejich doprava a informace o nich. Přestali jsme používat těžké lahvičky a uzávěry a nahrazujeme je recyklovatelnými materiály jako je sklo, hliník a některé plasty.
To je důvod, proč jsou naše potištěné i nepotištěné ekologické obaly vyráběny z kartonů FSC (Forest Stewardship Council). Stejně tak používáme barvy na bázi vody a dáváme přednost dodavatelům, kteří nesou označení "Imprim'Vert". Ten se uděluje tiskárnám s ekologicky šetrnými postupy.


Naše nedávné činnosti

Během posledních dvou let jsme se ještě více zaměřovali na to, aby naše výrobky splňovaly požadavky udržitelného rozvoje, například vývoje ekologických náplní. U některých výrobků naší vlasové péče (šampony a kondicionéry) a výrobků péče o ruce jsme vytvořili tyto náhradní náplně, které lze snadno doplnit do již zakoupených lahviček. Tímto způsobem jsme schopni uštřit až 80 % materiálu použitého na obaly.
Dále jsme začali používat metodu, která se snaží zeptat i odpovědět na všechny otázky ohledně recyklovatelnosti, výběru materiálů a jejich vlivu na životní prostředí apod., ať už tyto projekty začnou kdykoli. Například jsme se zaměřili na třídění odpadů jak ve Francii tak v zahraničí, abychom se ujistili, že naše obaly se dají třídit a recyklovat. Pokud je obal vyrobený z různých materiálů, musí být možné je oddělit. Také jsme informovali naše zákazníky o tom, jak správně naše obaly třídit.
Jednoduchá opatření mohou mít významný dopad. V roce 2008 jsme se rozhodli zmenšit tloušťku obalů našich vzorků. Snížili jsme hliník z 12μ na 9μ u všech vzorků. Celkově, pro 40 milionů vzorků, které jsme vyrobili, jsme tak snížili spotřebu hliníku o 3,12 tuny, což je srovnatelné s vypuštěním 33 tun CO2.


Co bude následovat?

Budeme zavádět nové ukazatele pro měření negativních dopadů všech našich výrobků na životní prostředí a snažit se je minimalizovat. Aplikovali jsme analýzu životního cyklu (Life Cycle Analysis) pro některé z našich nejprodávanějších výrobků a chceme ji použít pro všechny. Tyto studie nám umožní odhadnout dopad výrobku na životní prostředí během jeho celého života, "od kolébky do hrobu". Dalším klíčovým ukazatelem, který budeme používat je váhový poměrový ukazatel (Weight Content Ratio), který srovnává hmotnost balení s hmotností určitého výrobku.
Naším cílem je zlehčit veškeré naše obaly.
Budeme využívat nové materiály, jako je recyklovaný PET (100% recyklovaný plast) pro některé naše nové výrobky. Například v řadě Verdon pro muže jsou již obaly vyráběny ze 100% recyklovaných materiálů (plasty a sklo).
Dále se budeme snažit vyrábět více ekologických náplní místo podpory nakupování nových balení.