Zaměstnanci

Odpovědná firma má "práva a povinnosti" s ohledem na své zaměstnance:
- Právo požádat je, aby se zavázali společnosti k dodržování politiky trvale udržitelného rozvoje, např. když žádáme zaměstnance, aby použili oboustranný tisk1, kdykoli je to možné
- Povinnost přispívat k profesnímu rozvoji u svých zaměstnanců. To je důvod, proč jsou pořádány setkání zaměstnanců jednou za tři měsíce. Také jsme provedli průzkum spokojenosti zaměstnanců, byl vyvinut v roce 2006 pro naše působiště v Manosque , Paříži a Ženevě.

Naše nedávné činnosti

V roce 2008 jsme apelovali na zaměstnance centrály, aby se více zajímali o životní prostředí:
- Nyní používáme recyklovaný papír a 50 % našich kancelářských potřeb je označeno jako "zelené".
- Odpad je tříděn v celé společnosti, a to jak v kancelářích, tak i ve společných prostorech.
- Jednorázové plastové kelímky2 jsou minulostí. Nyní se zaměřujeme na materiály s dlouhou životností jako jsou hrníčky, skleničky apod. Tato akce pomohla snížit spotřebu plastových kelímků o tisíce měsíčně!

V roce 2009 jsme se snažili vytvořit lepší pracovní prostředí. Začali jsme v Manosque organizovat 2x týdně gymnastické kurzy a v Paříži jógu. V Manosque se pořádá putovní trh s organickými výrobky. Dále jsme ve spolupráci s dalšími firmami zavedli mateřskou školku pro děti zaměstnanců.
Na začátku každé sezóny pořádáme obědy pro zaměstnance. Tyto příjemné chvíle se odehrávají mimo továrnu a zúčastnění, více než 100 osob, si pochutnávají na tradičních místních pokrmech při obřím pikniku.

Co nás motivuje k založení závodního dopravního systému pro naše zaměstnance v Manosque?

Jako součást firmeního dopravního plánu L'OCCITANE zřídila kyvadlový autobus, který přepravuje pracující ve třísměnném provozu mezi Forcalquier a Manosque na jejich směnu. Více než 60 zaměstnanců využívá tuto možnost. Toto pak přimělo místní úřad rozšířit dopravní linky také do této průmyslové zóny.
Abychom docílili snížení emisí CO2 také u našich zaměstnanců, snažíme se jim vštípit pravidla ekologického způsobu řízení motorových vozidel, sdílení automobilů3 při cestách z a do práce a podporovat nákup "zelených automobilů". Do seznamu dostupných vozidel uvádíme automobily s co nejnižšími emisemi CO2 a zasíláme jej všem zaměstnancům, kteří mají nárok na služební vůz. Od dubna 2010 máme v areálu továrny k dispozici také hybridní služební automobil pro přejezdy v rámci továrny.

L'OCCITANE je zodpovědný zaměstnavatel
L'OCCITANE zaměstnává znevýhodněné pracovníky4.

V roce 2008 bylo zaměstnáno devět lidí s téměř nulovými vyhlídkami na zaměstnání na dobu jednoho roku. Po proškoleni byli zařazeni na pozici baličů. Šest z nich byly zdravotně postižené osoby a všichni obdrželi ocenění.
Aby se zdravotně postiženým vyšlo vstříc, přizpůsobuje se jim jejich pracovní prostředí. Dále mají tyto osoby k dispozici 5 půldnů dovolené navíc, aby mohli navštěvovat své speciální lékaře.
Naše politika zaměstnávání znevýhodněných osob se nadále rozšiřuje. Například prostřednictvím subdodavatelské práce, kterou nám zprostředkovává ESAT5, která se snaží zprostředkovávat práci lidem s těžkým zdravotním postižením.

Co bude následovat?

Nyní se snažíme o to, abychom do našich činností zapojili co nejvíce lidí. Pravděpodobně provedeme další průzkum spokojenosti zaměstnanců.
Také zvažujeme, jak vylepšit pracovní podmínky tak, abychom lépe dokázali skloubit profesní život se soukromým. Například plánujeme zrekonstruovat naše odpočinkové zóny, aby působily ještě pohodlněji.

Oboustranný tisk1 :
Kopírky a tiskárny jsou naprogramovány tak, aby automaticky tiskly oboustranně.

Plastové kelímky2 :
V roce 2008 byly automaty na vodu k dispozici pro zaměstnance centrály, ale bez plastových kelímků. Nechali jsme vyrobit přes 1000 kelímků z recyklovaného plastu a rozdali jsme je našim zaměstnancům v centrálách v Paříži, Manosque a v Ženevě. Kávovary v továrně nyní také nabízí možnost použit vlastního hrnečku.

Sdílení vozidel3 :
V roce 2008 společnost zahájila kampaň s cílem zvýšit povědomí o možnostech sdílení automobilů při cestách z a do práce. V současné době existují v Manosque speciální parkovací místa vyhrazená pro tímto způsobem sdílená auta, která jsou označena nálepkami. V současné době přes 100 lidí v L'OCCITANE využívá tento systém. Zaměstnanci mají možnost nahlédnout do seznamu takto sdílených aut, aby si mohli vyhledat nejvhodnější možnost.

Znevýhodnění pracovníci4 :
Abychom zajistili informovanost veřejnosti o pracovních příležitostech pro znevýhodněné osoby, pravidelně inzerujeme na specializovaných webových stránkách. Náboroví pracovníci byli proškoleni v oblasti zaměstnávání takovýchto osob.

ESAT5:
"ESAT" jsou specializovaná centra pro zprostředkování práce zdravotně postiženým, kteří nemohou pracovat v běžných podmínkách.