PROHLÁŠENÍ O COOKIES

Toto prohlášení objasňuje zásady společnosti L’Occitane International SA, se sídlem: 5 chemin du Pré Fleuri, 1228 Plan-les-Ouates, Švýcarsko (dále jako „L’Occitane”), týkající se cookies na internetové stránce L’Occitane, na níž je přístup možný:
- prostřednictvím internetu na adrese https://cz.loccitane.com; nebo
- prostřednictvím mobilní aplikace na iPhonu, Androidu nebo jiných chytrých telefonech / tabletech; (společně dále jako „stránka“).

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v pl. zn., vás tímto informujeme že naše stránka využívá pro svoji činnost za účelem zlepšení vám poskytovaných služeb tzv. cookies. 

Jakmile se připojíte ke stránce a nastavíte dle svého uvážení prohlížeč, který použijete pro první návštěvu stránky, mohou být automaticky nainstalovány různé textové soubory zvané „cookies“ či podobné technologie typu „webové tagy“ a dočasně ponechány (maximálně 13 měsíců) v paměti nebo na hard disku vašeho zařízení s cílem umožnit vám nejlepší možné procházení stránky a umožnit nám navrhovat uzpůsobené nabídky a služby. Tyto soubory cookies se ukládají, jakmile poskytnete souhlas nebo pokračujete v procházení stránky, konkrétně kliknutím na prvek nebo přesunem na jinou stránku. 
Toto prohlášení vám má poskytnout všechny nezbytné informace týkající se cookies používaných na naší stránce a vám dostupných prostředků pro správu cookies podle vašich preferencí. 
Pokud vyžadujete více informací o zpracování vašich osobních údajů na stránkách provozovaných společností L’Occitane, nahlédněte prosím do Zásad zpracování a ochrany osobních údajů L’Occitane dostupných na následující adrese Zásady zpracování a ochrany osobních údajů
 

1. Informace o cookies na internetové stránce 

A. Nezbytně nutné a funkční cookies 
Tyto cookies jsou zásadní pro prohlížení stránky a využívání všech jejích funkcí (přizpůsobení se operačnímu systému návštěvníka webu, zobrazení atd.). 
Tyto cookies nám především umožňují:
-    Přizpůsobit prezentaci naší stránky vašim preferencím pro zobrazení na vašem zařízení (rozlišení zobrazení, používaný operační systém atd.) během vaší návštěvy naší stránky podle zobrazovacího nebo čtecího hardwaru a softwaru, který používá vaše zařízení;
-    Zavést bezpečnostní opatření, např. když jste po určité době vyzváni, abyste se znovu připojili ke specifickému obsahu nebo službě;
-    Zaznamenávat některé vaše volby (jazyk, identifikátor uživatele, země atd.) s cílem usnadnit procházení stránky a umožnit nám ukládat informace týkající se formulářů, které na naší stránce vyplníte (registrace nebo přístup k vašemu účtu), nebo produktů, služeb či informací, které jste si na naší stránce vybrali (předplacená služba, obsah nákupního košíku atd.).

Určité ukládané cookies vám umožňují především přístup do vyhrazených a osobních míst naší stránky, jako je např. váš účet, a to díky identifikátorům nebo údajům, které jste nám dříve poskytli; pokud si nastavíte prohlížeč tak, aby odmítal cookies, některé ze služeb stránky nebudou poskytovány optimálním způsobem nebo nemusí být vůbec dostupné. 

B. Frekvenční a kvalitativní cookies
Tyto cookies nám mají pomoci zlepšit podporu stránky a kvalitu jejího používání tím, že nám pomohou pochopit, jak uživatelé používají naše stránky (nejnavštěvovanější stránky, používané aplikace atd.). Tyto cookies nám umožňují především vyhotovovat statistiky a hodnotit frekvenci a využívání různých prvků tvořících naši stránku (navštěvované nadpisy a obsah, harmonogram atd.), což nám umožňuje zlepšovat hodnotu zájmu a ergonomiku našich služeb. 


C. Cílené reklamní cookies
Tyto cookies nám umožňují navrhovat cílený reklamní obsah na základě vašich oblastí zájmu, výrobků a služeb, které jste na naší stránce prohlíželi, vašeho procházení stránky a historie našich vztahů. 

D. Cookies pocházející ze sociálních sítí 
Cookies mohou být při návštěvě naší stránky ukládány třetími stranami, především pokud na naší stránce používáte funkce sociální sítě. Tyto cookies vám umožňují informovat další osoby o obsahu naší stránky a o vašem názoru na naši stránku. Jedná se o případ tlačítek „Sdílet“ nebo „To se mi líbí“ pro „Facebook“, „Twitter“, „LinkedIn“, „Viadeo“ atd. Pokud se rozhodnete použít tato tlačítka, a obecně při návštěvě naší stránky, když zůstanete připojeni k sociální síti, mohou tyto cookies ze sociální sítě poskytovat těmto sociálním sítím informace o vašem procházení naší stránky, přičemž mohou být tyto informace následně používány sociálními sítěmi pro komerční a/nebo reklamní účely. Doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli všeobecné podmínky a zásady sociálních sítí týkající se ochrany soukromí a cookies, abyste byli zcela informováni o těchto cookies. 
L’Occitane nemůže být žádným způsobem odpovědná za správu vašich osobních údajů těmito sociálními sítěmi. Z tohoto důvodu L’Occitane nenese žádnou odpovědnost. 
 
Cookies uvedené výše (body 1A až 1D) jsou uchovávány maximálně po dobu 13 měsíců. 

 

2. Správa cookies 

Cookies můžete také kdykoli povolit, omezit nebo zablokovat, a to prostřednictvím nastavení vašeho internetového prohlížeče (Internet Explorer TM, Firefox TM, Safari TM, Google Chrome TM, Opera TM atd.), jak je uvedeno níže. Mějte prosím na paměti, že jakákoli nastavení, která upravíte, mohou změnit způsob vašeho procházení stránky a vaše podmínky přístupu k jistým službám, které vyžadují používání cookies. 

Jelikož je nastavení každého prohlížeče odlišné, navrhujeme, abyste zkontrolovali Nápovědu ve vašem prohlížeči:
Pro Chrome TM: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs&hlrm=en 
Pro Safari TM: https://support.apple.com/cs-cz/HT201265
Pro Firefox TM: https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies 
Pro Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Pro Opera TM: http://help.opera.com/Windows/9.64/cs/cookies.html
„Flash”© cookies od „Adobe Flash Player” TM  

„Adobe Flash Player” TM je počítačová aplikace používaná pro vývoj dynamického obsahu pomocí počítačového jazyka „Flash”. Flash (a aplikace stejného typu) zaznamenává parametry, preference a používání tohoto obsahu pomocí technologie, která se podobá cookies. „Adobe Flash Player” TM však spravuje tyto informace a vaše volby v odlišném rozhraní, než je rozhraní poskytované vaším webovým prohlížečem. Pokud vaše zařízení pravděpodobně zobrazí obsah vyvinutý pomocí jazyka Flash, navrhujeme, abyste použili vaše nástroje pro správu cookies Flash umístěné přímo na internetové stránce https://www.adobe.com/cz/. Pokud zablokujete používání cookies na vašem zařízení nebo pokud smažete některé z již uložených cookies, nebudete moci nadále používat jisté funkce, které však mohou být nezbytné pro prohlížení určitých míst naší stránky. Jedná se o případ, kdy se pokusíte o přístup k obsahu nebo službám vyžadujícím vaši identifikaci. Jedná se také o případ, kdy my – nebo naši poskytovatelé služeb – nejsme schopni z důvodu technické kompatibility určit typ prohlížeče, který používá vaše zařízení, jeho jazyk a parametry zobrazení nebo zemi, ze které je vaše zařízení pravděpodobně připojeno k internetu. 
V této souvislosti se zříkáme veškeré odpovědnosti za následky související se sníženou funkčností našich služeb v případě, že není možné zaznamenávat nebo prohlížet cookies nezbytné pro provoz a cookies, které jste zablokovali nebo smazali.  
 

3. Používání údajů shromážděných prostřednictvím cookies

L’Occitane nepřevede ani neprodá nepřidruženým nebo nečlenským třetím stranám údaje shromážděné prostřednictvím cookies, pokud vás předem neinformuje ve svém sdělení, dohodě nebo prostřednictvím informací dostupných na stránce, nebo pokud jste oficiálně nedali svůj souhlas, či pokud tak nevyžaduje zákon.  
 

4. Změny prohlášení o cookies 

Toto prohlášení o cookies může být pravidelně aktualizováno, aby byly zohledněny změny našich postupů týkajících se cookies. O těchto změnách a datu jejich účinnosti vás budeme informovat. Pokud budete stránku nadále používat, jakmile nabydou změny účinnosti, znamená vaše trvající používání stránky, že jste tyto změny akceptovali. Pokud se však jedná o změny, které vyžadují váš opětovný souhlas, budeme vás o těchto změnách informovat a požádáme vás pro tento účel o souhlas.  

 

5. Kontaktuje nás 

Pokud máte otázky a/nebo požadujete doplňující informace týkající se cookies, můžete kontaktovat společnost L’Occitane emailem na následující adrese: administration@loccitane.cz nebo poštou na adrese: L´OCCITANE Central Europe s.r.o., Pobřežní 4, 186 00 Praha 8, Česká republika. L´OCCITANE International SA