Podporujeme pěstitele

Naše ingredience a jejich pěstitelé jsou srdcem L'OCCITANE, vždyť naše jedinečné výrobky vznikají díky jejich tvrdé práci a dovednostem, které je dělají tak autentické. Dialog, transparentnost a respekt jsou základem našeho vztahu s pěstiteli. Některá z našich partnerství přitom trvají již více než 30 let!

OBŽIVA PĚSTITELŮ JE OHROŽENA

KDYŽ NIC NEUDĚLÁME, ZTRATÍME 400 FAREM VE FRANCII A 1 200 V CELÉ EVROPĚ.

Naše mise

Náš cíl:
DO ROKU 2025 MÍT FAIR TRADE PARTNERSTVÍ SE VŠEMI NAŠIMI PĚSTITELI.
PRO JEHO USKUTEČNĚNÍ SE SOUSTŘEDÍME NA DVĚ OBLASTI:
1. UDRŽOVAT ÚZKOU SPOLUPRÁCI, KTERÁ JE ZALOŽENA NA DŮVĚŘE A UPŘÍMNOSTI
2. SPOLEČNĚ PĚSTOVAT A VYRÁBĚT ZODPOVĚDNĚ A UDRŽITELNĚ

O ČEM JE FAIR TRADE?

Fair trade znamená stabilní ceny a příjmy, důstojné pracovní podmínky, posilování postavení farmářů a dělníků a zajištění jejich spravedlivého podílu ze zisku. Označuje podporu pěstitelů a výrobců, zlepšování kvality jejich života, vytváření udržitelné budoucnosti pro ně a jejich rodiny a v neposlední řadě péči o lidi a přírodu.

SPRAVEDLIVÝ OBCHOD

PRINCIPY

1. Spravedlivá platba (spravedlivé ceny a mzdy)
2. Spravedlivé obchodní praktiky (platba předem, dlouhodobé smlouvy)
3. Transparentnost, odpovědnost a respekt (kolektivní rozhodování a otevřená komunikace napříč všemi úrovněmi dodavatelského řetězce)
4. Dobré pracovní podmínky (počet hodin, bezpečnost atd.)
5. Úcta k životnímu prostředí (udržitelnost, energetická hospodárnost)
6. Budování povědomí u zákazníků

FÉROVOST U L'OCCITANE

NAŠE AKCE A PŘESVĚDČENÍ

U L'OCCITANE jsou pěstitelé na prvním místě! Zavázali jsme se k těm nejspravedlivějším cenám, které jsou možné, a uzavíráme s nimi dlouholeté smlouvy bez položky exkluzivity - mají proto zaručený stabilní příjem, ale zároveň také mohou obchodovat s jinými partnery. V případě potřeby jim poskytujeme akontace a podporujeme pěstitele, kteří svoji práci milují a předávají ji dalším generacím. Své pěstitele známe osobně a na polích s nimi spolupracujeme po celý rok. 

PĚSTITELÉ SLAMĚNKY

POSILOVÁNÍ VZTAHU DÍKY DLOUHOLETÉ SPOLUPRÁCI

V současnosti spolupracujeme s tuctem korsických pěsitelů a destilátorů, kteří pěstují, sbírají a destilují cenné květy slaměnky. Tato rostlina roste na Korsice divoce, ale bylo by riskantní (a neudržitelné!) ji sbírat jako divokou rostlinu. V roce 2004 jsme proto zahájili první program pěstování organické slaměnky a vysadili ji na 50 hektarech! Spolupracujeme s několika výrobci na Korsice, s nimiž jsme uzavřeli dlouholeté smlouvy.

PĚSTITELÉ MANDLÍ

NAVRÁCENÍ MANDLOVNÍKŮ ZPĚT DO PROVENCE

Náš hlavní pěstitel mandlí s námi uzavřel mnoholetou smlouvu a s naší pomocí vysadil v regionu Valensole více než 15 000 mandlovníků! Nenakupujeme přitom jen celé mandlové ořechy, ale využíváme také rozbité mandle a jejich skořápky, které by se jinak vyhodily. L'OCCITANE je zakládajícím členem francouzské organizace France Amande, která se stará o rozsáhlé znovuvysazování mandlovníků v Provence.
OBJEVTE VÍCE

Důležitá čísla

28 vysledovatelných dodavatelských řetězců, z nichž polovina je organická

98 pěstitelů a více než 10 000 sběratelů

40 partnerských smluv, 24 z nich jsou dlouholeté