POSILOVÁNÍ POSTAVENÍ ŽEN

Společný příběh L'OCCITANE a žen v Burkina Faso se začal psát v 80. letech 20. století. Od té doby jsme vybudovali úzké partnerství, založené na vzájemné podpoře. Na počátku jsme spolupracovali zhruba s tuctem žen, dnes už jich je přes 10 000! Od roku 2009 je náš dodavatelský řetězec bambuckého másla 100% fair trade (certifikován na základě standardů Fair for Life dostupných na www.fairforlife.org).

Věděli jste, že?

Bambuckému máslu je v Burkina Faso přezdíváno „zlato žen“.

Podle tradice ořechy máslovníku afrického sbírají a zpracovávají pouze ženy.

Ženy jsou v Burkina Faso důležitým společenským pilířem a hrají klíčovou roli v ekonomickém a sociálním rozvoji země.

NÁŠ ZÁVAZEK

BURKINA FASO JE JEDNOU Z NEJCHUDŠÍCH ZEMÍ SVĚTA. Podporou a posilováním postavení burkinabijských žen jim pomáháme v tom, aby unikly chudobě.

Naše mise

Náš cíl
DO ROKU 2020 CHCEME PODPOŘIT VÍCE NEŽ 33 000 ŽEN V BURKINA FASO V JEJICH SOCIO-EKONOMICKÉM ROZVOJI
Dvě cesty pomoci
1. SPOLEČNÝ FAIR TRADE OBCHOD
2. SPOLEČNÁ PODPORA POSTAVENÍ ŽEN

PROGRAM RESIST

PODPORUJEME ŽENY V MNOHA SMĚRECH

V roce 2018 jsme spustili program RESIST, založený na nezlomnosti, ekologii, posilování, nezávislosti, strukturování a tréninku. Prostřednictvím něj jsme ženám v Burkina Faso pomohli:
• chránit máslovníky africké a mít přístup do organických oblastí pro sběr jejich ořechů,
• sjednotit jejich dodavatelský řetězec bambuckého másla,
• zvýšit jejich příjmy díky nalézání nových zákazníků pro jejich bambucké máslo,
• vytvářet nové aktivity, například vyrábět bissap.
Náš cíl? Pomoci jim získat větší finanční samostatnost.

SPOLEČENSKÝ A EKONOMICKÝ DOPAD

VYLEPŠENÍ ŽIVOTA ŽEN

Díky vlastnímu výdělku a rozvíjení nových schopností a aktivit jsou ženy zpracovávající bambucké máslo schopny vylepšit svůj sociální statut. Mohou tak větší mírou přispět na výdaje domácnosti a zaplatit vzdělání svých dětí. Prospěch z toho má nakonec celá rodina!

PODPORA VEDOUCÍHO POSTAVENÍ ŽEN

ČTYŘI KLÍČOVÉ OBLASTI

Nadace L'OCCITANE Foundation vyvíjí nové způsoby, jak ženám v Burkina Faso otevřít další příležitosti a nabídnout jim zářivějí budoucnost. Soustřeďuje se na gramotnost, finanční podporu, vzdělání dívek a rozvoj podnikatelských schopností. Snažíme se rozbít začarovaný kruh negramotnosti a poskytnout ženám - podnikatelkám finanční pomoc.

PODNIKAVOST

POVZBUZUJEME ŽENY V TOM, ABY ROZVÍJELY SVŮJ POTENCIÁL

Potřebujeme více žen - podnikatelek! Proto jsme se spojili s neziskovou organizací "Entrepreneurs du Monde", která podporuje ženy v rozvoji jejich podniktelských iniciativ. V rámci naší vlastní soutěži „L'OCCITANE pour Elles“ jsme také čtyřem výherkyním pomohli splnit jejich podnikatelský sen.