PRAVIDLA A PODMÍNKY ČLENSTVÍ:

1. Členství v PROVENCE BEAUTY CLUB

PROVENCE BEAUTY CLUB (dále také PBC) je určen všem, kteří často a rádi nakupují v prodejnách L’OCCITANE EN PROVENCE. Členem PBC se může stát kterákoliv fyzická osoba s korespondenční adresou v České republice. Členství je podmíněno nákupem ve značkové prodejně L’OCCITANE EN PROVENCE v České republice a řádným vyplněním přihlášky. Každý člen PBC je povinen při změně aktualizovat své osobní údaje, především pak korespondenční adresu. Může tak učinit písemně na email: online@loccitane.cz nebo písemně znovu vyplněním formuláře na prodejnách L’OCCITANE EN PROVENCE

2. KLUBOVÁ KARTA L’OCCITANE

Každý člen klubu obdrží po přihlášení svou členskou kartu PROVENCE BEAUTY CLUB. Tato karta je označena unikátním ean kódem, který člena PBC identifikuje při každém nákupu. Karta PBC je vydávaná bezplatně a neslouží k platbě za zboží. Každému členu může být vydána pouze jedna karta. V případě ztráty nebo poškození PBC karty může člen PBC požádat o vydání nové karty a to emailem na online@loccitane.cz . Karta je platná na dobu neurčitou, po celou dobu platnosti věrnostního programu PBC.

3. OSOBNÍ ÚDAJE

Člen PROVENCE BEAUTY CLUBU svým podpisem na přihlášce souhlasí se zasíláním nabídek, oznámení, katalogů a vzorků L’OCCITANE. V případě udání e-mailové adresy souhlasí i s pravidelným zasíláním informací o novinkách a promo nabídkách e-mailem. Člen PBC dále souhlasí s tím, že společnost L’OCCITANE Central Europe s.r.o. jako správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určeného zpracovatele, který již nepodléhá dalšímu souhlasu člena. L’OCCITANE Central Europe s.r.o, prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje členů PBC jiným společnostem. Čas od času může ale zaslat členům klubu nabídku od svých partnerů, o které se domnívá, že oslovené členy pravděpodobně zaujme. Tento souhlas platí na dobu neurčitou až do doby jeho písemného odvolání nebo zániku členství v PBC nebo ukončení činnosti PBC (co nastane dříve). V případě, že si adresát nepřeje další zasílání těchto sdělení, může projevit tento nesouhlas odpovědí na obchodní sdělení anebo zasláním nesouhlasu na adresu sídla dodavatele nebo jeho e-mail administration@loccitane.cz.

4.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Členství v PROVENCE BEAUTY CLUBU zaniká, pokud člen klubu nezrealizuje během jednoho roku od vydání karty nebo posledního nákupu žádný další nákup na svoji kartu, úmyslně uvedl nesprávné údaje v přihlášce nebo na písemnou žádost člena. Veškeré odměny v rámci klubu nejsou právně vymahatelné. Společnost L’OCCITANE Central Europe s.r.o. si vyhrazuje právo v případě nutnosti upravit Všeobecná pravidla PROVENCE BEAUTY CLUBU. Členové klubu budou o těchto změnách informováni na prodejnách a na www.loccitane.cz. Společnost L’OCCITANE Central Europe s.r.o. si vyhrazuje právo v odůvodněném případě ukončit činnost PROVENCE BEAUTY CLUBU. Datum ukončení PROVENCE BEAUTY CLUBU bude oznámeno na prodejnách společnosti L’OCCITANE Central Europe s.r.o.