Pravidla a podmínky členství v Provence Beauty Club


1. Členství v PROVENCE BEAUTY CLUB

PROVENCE BEAUTY CLUB (dále také „PBC“) zřízený společností L´OCCITANE Central Europe s.r.o., se sídlem: Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8 – Karlín, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 97207, IČO: 27113175 (dále také „L’OCCITANE”) je určen všem, kteří často a rádi nakupují v prodejnách L’OCCITANE. Členem PBC se může stát kterákoliv fyzická osoba s korespondenční adresou v České republice. Členství je podmíněno nákupem ve značkové prodejně L’OCCITANE v České republice a řádným vyplněním přihlášky on-line na https://cz.loccitane.com nebo na prodejně L’OCCITANE. Každý člen PBC je povinen při změně jeho osobních údajů uvedených v přihlášce tyto aktualizovat, především pak korespondenční adresu. Může tak učinit písemně na email: administration@loccitane.cz nebo písemně znovu vyplněním přihlášky na prodejnách L’OCCITANE.​

2. KLUBOVÁ KARTA L’OCCITANE

Každý člen klubu obdrží po přihlášení svou členskou kartu PROVENCE BEAUTY CLUB (dále také „karta PBC“), a to při jejím osobním vyzvednutí přímo na prodejně. Karta PBC je označena unikátním ean kódem, který člena PBC identifikuje při každém nákupu. Karta PBC je vydávaná bezplatně a neslouží k platbě za zboží. Každému členu může být vydána pouze jedna karta. V případě ztráty nebo poškození PBC karty může člen PBC požádat o vydání nové PBC karty a to emailem na administration@loccitane.cz. Karta je platná při plnění podmínek a pravidel členství v  PBC po celou dobu platnosti věrnostního programu PBC.​

3. OSOBNÍ ÚDAJE

Člen PROVENCE BEAUTY CLUBU současně se svým podpisem na přihlášce udělí písemný souhlas 
se zpracováním osobních údajů (dále jen „souhlas“) dle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). Detailní podmínky a rozsah zpracovávaných osobních údajů jsou uvedeny v souhlasu. 
Seznam zpracovávaných osobních údajů a podrobné informace týkající se výkonu práv člena PBC ohledně ochrany OÚ jsou k dispozici na internetových stránkách https://cz.loccitane.com a v prodejnách L’OCCITANE v dokumentu „Zásady zpracování a ochrany osobních údajů“.​
 

4.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Členství v PROVENCE BEAUTY CLUBU zaniká, pokud člen PBC nezrealizuje během jednoho roku od vydání karty PBC nebo posledního nákupu žádný další nákup na svoji kartu PBC, úmyslně uvedl nesprávné údaje v přihlášce nebo na písemnou žádost člena. Veškeré odměny v rámci klubu nejsou právně vymahatelné. L’OCCITANE si vyhrazuje právo v případě nutnosti upravit Pravidla a podmínky členství v PBC. Členové PBC budou o těchto změnách informováni na prodejnách a na www.loccitane.cz. L’OCCITANE si vyhrazuje právo v odůvodněném případě ukončit věrnostní program PBC a činnost PBC. Případné datum ukončení PBC bude oznámeno na prodejnách L’OCCITANE.

L´OCCITANE Central Europe s.r.o.