Pravidla a podmínky vánoční soutěže na facebookové stránce L’OCCITANE

1 Obecná ustanovení

1.1 Vánoční soutěž L‘OCCITANE na faceboookové stránce (dále jen "Soutěž") organizuje společnost L‘OCCITANE CE s.r.o., se sídlem na Praze 8 (186 00), ul. Pobřežní 4, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97207 (dále jen "Organizátor").

1.2 Soutěž probíhá od 1. 12. do 23. 12. 2014 do 23:59 na internetových stránkách https://www.loccitane.cz (dále jen "stránky").

1.3 Účastník soutěže musí být dospělá osoba starší 18 let s trvalým pobytem v České Republice.

1.4 Soutěž není určena pro zaměstnance společnosti pořadatele, L'Occitane CE s.r.o. a jejich rodinným příslušníkům. Rodinní příslušníci jsou definováni jako: rodiče, děti, sourozenci, manželé.

1.5 Účastí v Soutěži soutěžící souhlasí, že přijímá její Pravidla a Podmínky. 1.6 Účast v soutěži je dobrovolná a zdarma.


2 Podmínky účasti

2.1 Každý týden bude vyhlášena soutěžní otázka, celkem tedy 4 otázky. Odpovědi je třeba napsat do příspěvku na facebookové stránce L’OCCITANE přímo pod danou otázku. Nejlepší a zcela správná odpověď na tuto otázku získá hlavní výhru. Další čtyři náhodně vybrané odpovědi obdrží cenu vedlejší.

2.2 V posledním týdnu soutěže bude připraveno jedno speciální kolo, kdy bude za daný úkol odměněno 5 soutěžících na základě jiného kritéria, než je správnost a rychlost. Kritérium bude oznámeno spolu s úkolem na facebokoové stránce.

2.3 Každý účastník může vyhrát pouze jednou.


3 Výhry

3.1 Výhry v soutěži zajišťuje L'Occitane CE s.r.o.

3.2 Výhry v soutěži mají 2 úrovně a pořadatel si vyhrazuje právo je v průběhu soutěže měnit.

3.3 Celkem je k dispozici na každou soutěžní otázku 5 výher:
5krát hlavní výhra: Kouzelná dárková sada (Levandule, Verbena, Pivoňka nebo Bambucké máslo a Bonne Mere)
4krát vedlejší výhra: Sváteční notebook L’OCCITANE


4 Oznámení o výhercích soutěže

4.1 Nejpozději do 5 dnů po ukončení soutěže budou vybráni výherci.

4.2 Organizátor informuje výherce o jejich výhře do 10 pracovních dní prostřednictvím Facebooku. Výherce je povinnen poskytnout svou emailovou adresu pro účely předání dalších infomací na email adminitration@loccitane.com. Organizátor sdělí výhercům emailem, jakým způsobem si může výherce svou výhru vyzvednout na poskytnutou emailovou adresu. V případě neposkytnutí kontaktní emailové adresy do 15 dní od oznámení o výhře, propadá výhra pořadateli. Organizátor si vyhrazuje právo ověřit si správnost osobních údajů poskytnutých vítězem soutěže.

4.3 Cenu nelze směnit za hotovost nebo za jakoukoliv jinou cenu.

4.4 Cena může být předána pouze vítězi, který byl vybrán.

4.5 Pokud vítěz nesplňuje podmínky stanovené v bodech 1.3, 1.4 pravidel, ztrácí účastník právo na výhru.


5 Závěrečná ustanovení

5.1 Účastí v soutěži účastník potvrzuje, že splňuje všechny podmínky, které ho opravňují k účasti v soutěži, a souhlasí s pravidly soutěže stanovenými v nařízení.

5.2 Pokud účastník změní svou e-mailovou adresu, kterou zadal ve svém osobním účtu, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit pořadateli.

5.3 Pořadatel má právo vyloučit účastníky ze soutěže v případě, že Organizátor zjistí porušení těchto Pravidel ze strany účastníka.

5.4. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na webových stránkách soutěže a v tištěné podobě u pořadatele.

5.5. Pořadatel není odpovědný za poskytování nesprávných nebo nepřesných údajů o účastníkovi, o jeho adrese nebo jiných údajů, které brání nebo oddalují informování o výhercích v souvislosti se soutěží.