UZNÁNÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU OSN (UNDP)

Na základě studie nezávislé organizace se rozvojový program OSN (UNDP) rozhodl udělit společnosti L’OCCITANE en Provence přídomek vzorová společnost za její aktivity v Burkina Faso, kterým se věnuje v rámci své iniciativy „Growing Inclusive Markets“ (Rozvoj inkluzivních trhů) roku 2013.
 
L'OCCITANE se rovněž stala členem výzvy Business Call to Action. Tato iniciativa, kterou zřídil v roce 2008 Rozvojový program OSN a další institucionální partneři, sdružuje společnosti přispívající k hospodářskému rozvoji nejchudších oblastí a k ochraně životního prostředí.

„Toto uznání našich aktivit Organizací spojených národů dokazuje, jakou hodnotu má spolupráce s ženami z Burkina Faso, kterou jsme zahájili před 30 lety. Pojítkem mezi námi a těmito ženami je strom karité, jehož zásluhou se jim také podařilo dosáhnout ekonomické nezávislosti.“
— Olivier Baussan, zakladatel společnosti L’OCCITANE en Provence

Přečtěte si úplný záznam OSN >