Podpora biodiverzity

Milujeme Provence a celou jižní Francii, konec konců zde máme kořeny. Ochrana a podpora biodiverzity ve středomořské oblasti je pro nás proto přirozená. Toto ohnisko biodiverzity patří mezi nejbohatší ekosystémy na světě a potřebuje skutečnou ochrannou strategii.

Biodiverzita je vážně ohrožena

Za posledních 30 let vymizela více než polovina světových korálových útesů.

12 000 druhů rostlin je v ohrožení.

Počet obratlovců se od roku 1970 snížil o polovinu.

Naše společná mise

NÁŠ CÍL:
Do roku 2025 chceme ochránit 1 000 rostlinných druhů a odrůd.
JAK MŮŽEME POMOCI: 

1. Zajistit dohledatelnost původu ingrediencí od pěstitelů až k výrobku.
2. Chránit životní prostředí vysazováním živých plotů.

 

Provensálská levandule je v ohrožení

JSME ZAVÁZÁNI JI CHRÁNIT

Úbytek levandule je bohužel skutečností. Tato oblíbená rostlina, jež se stala symbolem Provence, trpí v důsledku klimatických změn. Od roku 2012 spolupracujeme s francouzskými instituty pro ekologický výzkum, které se snaží nalézt způsob, jak levanduli zachránit, například výběrem nových odrůd a využíváním inovativních metod pěstování.

Pramen Réotier je přírodní poklad

A MUSÍ BÝT I NADÁLE ZACHOVÁN...

Výjimečné prostředí pramene Réotier potřebuje naši ochranu. Spolupracujeme s experty v této oblasti o provedli jsme výzkumy, které berou v úvahu biodiverzitu, okolní krajinu, geologii a místní faunu a flóru. Museli jsme zajistit, že čerpání mimořádné minerální vody z tohoto pramene nebude mít žádné negativní dopady na průtok vody a celé okolí. Z tohoto důvodu nikdy nečerpáme více než 0,04 % z celkového ročního objemu pramene.

Jsme partnery Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN)

V ZÁJMU OCHRANY BIODIVERZITY NAŠÍ ZEMĚ

Abychom věděli, jak správně pomoci, potřebujeme někdy sami trochu poradit. Pracujeme proto společně s francouzským výborem organizace IUCN, abychom stanovili, které ekosystémy jsou nejvíce ohroženy a potřebují nejnutnější pomoc. IUCN nám pomáhá odhalit problémy týkající se biodiverzity a spolu se soukromými i veřejnými subjekty se je snažíme řešit. Díky tomu se můžeme soustředit na pomoc tam, kde je to nejvíce potřeba!

Společnost expertů

ZAMĚŘENÁ NA OCHRANU ROSTLIN

Víc hlav víc ví, víc rukou víc udělá! Zahájili jsme proto nové partnerství s Conservatoire Méditerranéen Partagé (Sdílená středomořská konzervatoř) a sestavili společnost složenou z jednotlivců, organizací, institucí a pěstitelů, kteří budou pomáhat ve studiu ohrožených rostlin a jejich znovuvysazování v celém regionu. Prostřednictvím projektů zacílených na ochranu a propagaci biodiverzity můžeme přispět k zachování různorodosti rostlin a stát se ochráncem těchto cenných pokladů, aby se z nich mohly těšit i budoucí generace.